TEMPOVIA TILBYDER INTELLIGENTE OG EFFEKTIVE LØSNINGER, TIL VIRKSOMHEDER DER ØNSKER AT PERFORME ENDNU BEDRE.

TIME TO PERFORM

FORMÅL: Få jeres nye medarbejder kørt ind i det nye job hurtigst muligt. Alle nyansatte gør ting, der er uhensigsmæssige i den første tid, og det spilder kostbar tid. Dette forløb rydder op, og hjælper medarbejderen til at skabe de ønskede resultater. De individuelle performance samtaler har fokus på struktur og hastighed og sigter mod at løse den nye medarbejders udfordringer "her og nu". Vi tilpasser løbende samtalerne, så de præcist rammer alle aktuelle behov og udfordringer.

HIGH PERFORMANCE

FORMÅL: Skab high performance for medarbejdere ved at tilbyde dem en high performance værktøjskasse: Et PerformanceKompas og et RestitutionsKompas. Værktøjerne skaber klarhed over individuelle kriterier for at kunne skabe high performance og for at kunne lade op igen. Samtidig fjernes forstyrrende problematikker, der tager medarbejderens energi, fokus og handlekraft, og forhindrer medarbejderen i at skabe resultater på den mest effektive måde – vel at mærke uden af brænde ud. 

TEAM PLAYER - Rolleudvikling

FORMÅL: Få medarbejdere til at maksimere jeres bundlinje ved at dele ud af deres mangeårige erfaring om hvad der skaber resultater for jeres virksomhed. Alle medarbejdere og ledere deler hvad ”der virker”og inspirerer og motiverer den enkelte i teamet til den mest hensigtsmæssige tænkning og adfærd - i netop jeres virksomhed, med jeres produkt, i jeres kultur, på jeres marked. Dvs. målet er at inspirere og motivere medarbejdere og ledere til højere effektivitet ved at lære "best practice" af hinanden.

CAREER CONSULTING

FORMÅL: Gør tidligere medarbejdere parat og motiveret til fremtiden. Vi tilpasser løbende rådgivningen, så den præcist rammer personens individuelle behov og udfordringer, og hjælper medarbejderen til at skabe den nye karriere. Rådgivningens formål er at sætte medarbejderen i stand til at tænke, føle og handle hensigtsmæssigt i forhold til livet generelt, og i forhold til nye fremtidsmuligheder i særdeleshed, samt støtte medarbejderen hele vejen mod nye karrieremål.